Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Muối tôm Tây Ninh khuyến mãi 2/9

Muối tôm Tây Ninh chắc hẵn đây là một loại đặc sản mà có khá nhiều người biết đến. Bạn biết tại sao mình lại biết được điều này hay không? Vì trong thời gian qua mình nhận được rất nhiều cuộc gọi của rất nhiều khách hàng.